Thiết kế nhà với sự trợ giúp của AI

AI-Chủ đề nóng vài năm lại đây và hiện tại vẫn đang rất nóng. Thiết kế là một trong những lĩnh vực được AI tác động vào sớm, và rất mạnh. Thiết kế kiến trúc cũng không nằm ngoài sự phát triển tất yếu này!
Ở góc độ của một cuốn sổ tay thiết kế miễn phí, với mục đích trợ giúp những người chưa đủ điều kiện thuê thiết kế chuyên nghiệp, thì sự phát triển của AI trong thiết kế nhà ở là một tin mừng.
Sổ tay được giới thiệu về một mô hình AI cho thiết kế kiến trúc, và ngay lập tức thử nghiệm với đề bài khá phổ biến: thiết kế một căn nhà 1-2 tầng, trên mảnh đất 5x20m cho gia đình gồm 5 người. Và đây là kết quả: 

https://vitruvius.iconbuild.com/summary/concept_210f6c36-349c-4ea6-8e4d-b60ee97b6771
Có thể thấy thiết kế này chưa thể dùng được ngay cho việc xây dựng. Tuy nhiên cũng là các gợi ý rất tốt cho chủ nhà (và cả KTS) trong việc tìm ra mô hình ngôi nhà của mình.

Architect - Urban planner - Development Specialist