http://t.baomoi.com/#article?articleId=10802494&listType=zone&listId=148 Một ứng dụng nữa của khí biogas. Tuy vậy, thắp sáng bằng đèn dùng khí biogas liệu có an toàn tuyệt đối không? Khả năng cháy nổ đến đâu và biện pháp phòng tránh thế nào?

Năng lượng điện cần cho cuộc sống hàng ngày hiện nay được sản xuất từ hai nguồn chính: thủy điện và nhiệt điện. Thủy điện ngoài các lợi ích về điều tiết nước mùa khô, mùa lũ lại có nhược …

Các nguồn năng lượng sạch Read more »