Xanh

Xanh

Đặt 1 post ở đây để suy nghĩ và đăng bài về chủ để Phát triển Xanh trong thời gian sắp tới

  1. Điều đầu tiên sổ tay muốn đề cập tới khái niệm Công trình Xanh: có sự dễ nhầm lẫn các công trình được xây dựng có kèm cây xanh, đặc biệt là các loại cây trồng phủ trên bề mặt công trình thì là công trình xanh. Tuy nhiên, yếu tố Xanh ở đây cần được hiểu rộng hơn, một định nghĩa khá ngắn gọn và đầy đủ trong văn bản pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng có thể tham khảo:  “công trình xanh (Green Building) là công trình xây dựng được thiết kế, xây dựng và vận hành đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn về sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm tài nguyên; đảm bảo tiện nghi, chất lượng môi trường sống bên trong công trình và bảo vệ môi trường sống bên ngoài công trình”

Architect - Urban planner - Development Specialist