Nhà ở đồng bằng Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất có nhiều kênh rạch, nhà của người dân vùng này cũng thường được xây dựng dọc theo bờ các kênh rạch này. Các vấn đề của nhà ở vùng này là:

  • Tuy là vựa lúa của cả nước nhưng vùng này vẫn nghèo với tỷ lệ hộ nghèo cao, đặc biệt là các tỉnh miền Tây, tình trạng nhà cửa còn rất nghèo nàn.
  • Nhà ven kênh rạch nhưng nước sinh hoạt của các hộ dân vẫn eo hẹp do chưa có nước máy, phải dùng nước kênh rạch và nước mưa nhiều.
  • Mùa mưa lũ kéo dài làm hư hại nhà cửa, ảnh hưởng chăn nuôi, vệ sinh môi trường không tốt.
  • Tính cách người dân phóng khoáng, ít có kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm

Nhà ở vùng này cần lưu ý:

  • Đặc biệt lưu ý việc lên kế hoạch xây nhà, thiếu tiền thì làm dần dần, kiên cố dần, chỉ cần có một kế hoạch cụ thể để tránh tình trạng chỗ ở nhếch nhác, tạm bợ.
  • Làm nhà kết hợp kênh rạch, các công trình vệ sinh như bể phốt (hầm cầu), hầm bio – gas cần được xây dựng để tránh xả phân, rác xuống kênh rạch.
  • Khu vực có lũ lụt có thể nghiên cứu làm nhà sàn cao hơn đỉnh lũ, bể phốt và hầm bio-gas nghiên cứu đưa lên cao không xây dựng dưới lòng đất phòng rò rỉ gây ô nhiễm mùa lũ (cân nhắc loại bể composit lắp sẵn) 

Quay về trang chính