EZC mới tiếp xúc với một bạn trẻ có kế hoạch giúp mang lại chỗ ở cho các cộng đồng dân nghèo tại Việt Nam. Một trong những dự định của các bạn này là mang công nghệ xây dựng …

Phương pháp xây nhà giá rẻ của CalEarth Read more »