Blog Archives

Đường đắp bằng túi đất

Hà Nội vừa tiến hành dự án thí điểm làm đường bằng túi đựng đất theo công nghệ của Nhật Bản. Công nghệ này không mới và đã được áp dụng ở nhiều nước, chủ yếu là các nước nghèo

Posted in Tin tức - Sự kiện Tagged with: , , ,

Phương pháp xây nhà giá rẻ của CalEarth

EZC mới tiếp xúc với một bạn trẻ có kế hoạch giúp mang lại chỗ ở cho các cộng đồng dân nghèo tại Việt Nam. Một trong những dự định của các bạn này là mang công nghệ xây dựng

Posted in Gạch lát, Gạch xây, Tin tức - Sự kiện, Tổng quan Tagged with: , ,
[Google]

Đăng nhập với


Chia sẻ

Bạn đọc thứ

Đến từ

Nhận tin

Đồng hành cùng chúng tôi

Join 1 other subscriber

Quảng cáo