Nhà ở vùng ven biển

Nhà ở khu vực này phải phù hợp với ngành nghề của người dân là làm muối hoặc đánh cá. Cấu trúc và thiết kế cần quan tâm chống chọi với bão lốc. Đặc biệt nhà ven biển cần quan tâm đến hiện tượng Biến đổi khí hậu nước biển dâng cao trong thế kỷ này.

Nhà ven biển phía Bắc và bắc Trung bộ hay bị bão vào mùa mưa bão, việc xây dựng nhà cửa cần tham khảo một số kinh nghiệm của các vùng hay bị bão. Dưới đây là một số đặc điểm nhà chống bão bên Mỹ đã rút ra sau hậu quả cơn bão Katrina:

  • Nhà nên làm thấp (tốt nhất là 1 tầng, với Việt Nam đất chật ta có thể cân nhắc làm 1 tầng, 1 lửng) Mái 2 dốc.
  • Cửa vào nhà từ đầu hồi nhà mái 2 dốc. Đầu hồi mái dốc bịt kín (Tránh tốc mái)

Tham khảo mẫu nhà

Việc đối phó với nước biển dâng cao là một vấn đề lâu dài, cần được quy hoạch đáp ứng với các diễn biến về biến đổi khí hậu do các nhà khoa học dự báo. Người dân nên tích cực hợp tác với các cơ quan có trách nhiệm để ứng phó với hiện tượng này vì đây là vấn đề liên quan đến sự hưởng ứng của cả cộng đồng.

Tiếp tục theo dõi các diễn biến, kinh nghiệm về ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dân cao của các nước khác để học tập, áp dụng có chọn lọc.

Quay về trang chính