Nếu có 100, chỉ nên xây nhà khoảng 80 thôi, tiền còn lại để phòng việc đội giá xây dựng và làm vốn sản xuất kinh doanh Nhà xây 80 nhưng phải tính toán để có thể mở rộng hoặc lên thêm tầng về sau khi …

Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn…vậy phải làm nhà thế nào cho đỡ tốn? Read more »