Đây là một ví dụ tốt về tầm quan trọng của việc lựa chọn vật liệu hoàn thiện, trang thiết bị trong nhà tắm. Tất nhiên đồ đẹp thì giá khó có thể rẻ được. http://t.baomoi.com/#article?articleId=10965052&listType=zone&listId=150