Giới thiệu

‘Sổ tay thiết kế – xây nhà miễn phí’ là sản phẩm do EZConsulting Vietnam LLC phát triển với mục đích giúp những người dân sống ở các thị trấn, thị tứ đang có ý định xây nhà có được những khái niệm cơ bản, cần có trước khi quyết định xây dựng.

Cuốn sổ tay không có tham vọng đề cập hết các vấn đề trong toàn bộ chu trình xây nhà bởi các hạn chế về chuyên môn cũng như nguồn lực, mà chỉ tập trung khai thác các thế mạnh, kinh nghiệm của mình để tập trung vào các vấn đề:

  • Nêu lên tầm quan trọng của việc xác định quy mô dựa trên nhu cầu và khả năng kinh tế với các cách tính đơn giản;
  • Nêu lên các nguyên tắc, yêu cầu chung về thiết kế ngôi nhà, các cấu kiện trong ngôi nhà nhằm đến đích thiết kế, xây dựng một công trình hài hòa, đồng bộ và hợp túi tiền. Minh họa bằng một số mẫu thiết kế điển hình có thể áp dụng đại trà với các điều chỉnh nhỏ;
  • Giới thiệu, cổ vũ và phân tích các lợi ích của việc xây dựng một ngôi nhà thân thiện với môi trường mà vẫn đảm bảo lợi ích sát sườn của chủ nhà và cho cả xã hội.

Cuốn sổ tay được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của công ty cũng như tổng hợp từ các nguồn kiến thức được chia sẻ công khai, thường xuyên trên mạng internet. Công ty sẽ cố gắng để cập nhật cuốn sổ tay, để nó luôn phản ánh kịp những thay đổi, tiến bộ của ngành xây dựng, thiết kế.