Nhà ở miền núi – trung du Trung bộ

Miền núi trung du Trung bộ là một dải đất hẹp chạy theo dải núi Trường Sơn. Người dân còn rất nghèo nên tình hình nhà ở còn rất kém. Ngoài các lưu ý cho nhà xây dựng ở miền núi trung du như đã nêu cho phía Bắc, nhà ở vùng này cần lưu ý chống nóng về mùa hè, chống gió Lào thay vì chống rét. Muốn chống được gió Lào, nhà cần xây kín, tránh mở cửa về phía Tây Nam, tường nhà xây dày để cách nhiệt, giữ độ ẩm cần thiết để hạn chế ảnh hưởng của gió Lào.

Mẫu nhà

Quay về trang chính

[Google]

Đăng nhập với


Chia sẻ

Bạn đọc thứ

Đến từ

Nhận tin

Đồng hành cùng chúng tôi

Join 1 other subscriber

Quảng cáo