30 mẫu nhà diện tích dưới 100 m2 | ArchDaily

Các mẫu có đầy đủ phối cảnh và mặt bằng để tham khảo và làm theo nếu thích. Có cả mẫu nhà đã xây dựng ở Việt Nam (?)

Trích một số mẫu:

Urban Cottage / CoLab Architecture. Image © Stephen Goodenough

Urban Cottage / CoLab Architecture

 

Casa Remota / Felipe Assadi. Image © Fernando Alda

Casa Remota / Felipe Assadi

 

Termitary House / Tropical Space. Image © Hiroyuki Oki

 

https://www.archdaily.com/893170/house-plans-under-100-square-meters-30-useful-examples

Architect - Urban planner - Development Specialist

Posted in Uncategorized
[Google]

Đăng nhập với


Chia sẻ

Bạn đọc thứ

Đến từ

Nhận tin

Đồng hành cùng chúng tôi

Join 1 other subscriber

Quảng cáo