Thư viện ảo

Công nghệ thực tại ảo ngày càng tiến bộ. Khả năng tương tác giữa người dùng và không gian 3D mô tả ngày càng tiện lợi, chi tiết.

Một dự án 3D scanning một ngôi đình của Việt Nam:

View at VR3D gallery.

Brilliant!

Architect - Urban planner - Development Specialist