Tôi đang nghiên cứu về vấn đề nhà chống lũ, hôm nay xem TV thấy lại nhắc đến công nghệ xây nhà bằng tấm 3D (lõi là tấm cốt liệu tựa như xốp chèn thùng máy móc, phủ lưới thép …

Đang nghiên cứu mẫu nhà cho vùng lũ lụt ĐBSCL Read more »

Một số khu vực của ĐBSCL phải chịu lũ theo mùa, nước lũ tràn về có khi dân cao hơn 1m và không rút đi ngay, có khi đến hàng tháng. Nhà trong vùng lũ thời gian này biến thành các ốc đảo, di chuyển phải dùng thuyền. Vấn đề lớn là bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường và thoát lũ nhanh.