Blog Archives

Nhà 2 tầng, 4 phòng ngủ trên mảnh đất 6x25m

Một số khu ven đô thị hiện cách phân lô đất với một số kích thước khá nhỏ so với sinh hoạt và sản xuất nửa nông thôn, nửa thành thị. Chủ nhà đã nhờ Sổ tay giúp phương án

Posted in Đồng bằng Bắc bộ

Ngôi nhà bằng đất

Ngôi nhà ở một làng quê của một hoạ sỹ. Tường xây bằng gạch đất sét không nung, có các đặc điểm : Ý định xây nhà bằng đất của tôi lại xuất phát từ những thích thú khi bước

Posted in Công trình xanh, Đồng bằng Bắc bộ, Gạch xây, Nhà bốn phương, Thi công, Tiết kiệm năng lượng Tagged with: , , ,

Tìm lại ngôi nhà xanh

Một cách làm nhà thú vị http://touch.cafef.vn/20120515074119680CA46/tim-lai-ngoi-nha-xanh.chn

Posted in Đồng bằng Bắc bộ, Thi công, Tổng quan
[Google]

Đăng nhập với


Chia sẻ

Bạn đọc thứ

Đến từ

Nhận tin

Đồng hành cùng chúng tôi

Join 1 other subscriber

Quảng cáo